KATEHEZE I SUSRETI

ŽUPNI LISTIĆI

Vukovar

 • PRVOPRIČESNICI (3. razred Osnovne škole Nikole Andrića) – UTORKOM u 09:00 sati ili u 16:00 sati – svaki tjedan – suprotno od školske smjene.

 • PRVOPRIČESNICI (3. razred Osnovne škole Antuna Bauera) – UTORKOM u 09:00 sati ili u 16:00 sati – svaki tjedan – suprotno od školske smjene.

 • KRIZMANICI (2. razred srednje škole) – UTORKOM u 20:30 sati (*za sada nemaju susret)

 • VIŠI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE Nikole Andrića (5., 6., 7., 8. razred) – UTORKOM 10:00 sati ili u 15:00 sati – suprotno od školske smjene. (*za sada nemaju susret)

 • VIŠI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE Antuna Bauera (5., 6., 7., 8. razred) – SRIJEDOM u 10:00 sati ili u 15:00 sati – suprotno od školske smjene. (*za sada nemaju susret)

 • molitvena zajednica “Marijina legija”(*za sada nemaju susret)

 • Veliki župni zbor – SRIJEDA I ČETVRTAK u 19:00 sati.

Bogdanovci

 • 1., 2., 3., 4. razred osnovne škole – SRIJEDOM u 16:00 sati

 • 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole – SRIJEDOM u 09:45 sati

 • Proba crkvenog zbora – SRIJEDOM u 19:00 sati

 • KRIZMANICI (2. razred srednje škole) – SRIJEDOM u 20:30 sati

  (*za sada nemaju susret)