KATEHEZE I SUSRETI

ŽUPNI LISTIĆI

Vukovar

 • PRVOPRIČESNICI (3. razred Osnovne škole Nikole Andrića) UTORKOM u 10:00 sati ili u 16:00 sati – svaki tjedan – suprotno od školske smjene.

 • PRVOPRIČESNICI (3. razred Osnovne škole Antuna Bauera) UTORKOM u 10:00 sati ili u 15:00 sati – svaki tjedan – suprotno od školske smjene.

  KRIZMANICI (2. razred srednje škole) – UTORKOM u 20:30 sati:

  • Prva vukovarska skupina: Adrić, Babić, Babić J., Bagara, Barišić, Belobrajdić, Božić D., Božić M., Kerep, Kunović, Matić, Šajtović.

   

  • Druga vukovarska skupina: Božić A., Čalušić, Jovanovac, Jurić, Kovač, Lukić, Mikić, Pšenica, Raić, Rendulić, Szabo, Štalmajer.
 • VIŠI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE Nikole Andrića (5., 6., 7., 8. razred) – UTORKOM 10:00 sati ili u 15:00 sati – suprotno od školske smjene. 

 • VIŠI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE Antuna Bauera (5., 6., 7., 8. razred) – SRIJEDOM u 10:00 sati ili u 15:00 sati – suprotno od školske smjene. 

 • molitvena zajednica “Marijina legija” 

 • Veliki župni zbor – SRIJEDA I ČETVRTAK u 19:00 sati 

 • Zbor mladih – UTORAK u 20:00 sati 

Bogdanovci

 • PRVOPRIČESNICI (3. razred osnovne škole) – SRIJEDOM u 16:00 sati u učionici vjeronaučnog prostora u kripti crkve.

 • 1., 2., 4. razred osnovne škole – SRIJEDOM u 17:00 sati

 • 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole – SRIJEDOM u 09:45 sati

 • Proba crkvenog zbora – SRIJEDOM u 19:00 sati

 • KRIZMANICI (2. razred srednje škole) – SRIJEDOM u 20:30 sati:

  • Bogdanovačka skupina: Čikanović, Gelo, Miličević, Paljušaj, Vinaj.